Форма и капацитет

Схема с наименование и капацитет на типовете зали

Схема Подредба Аполония Понтика Аполония Понтика
b-style BANQUET STYLE 120 места 72 места 48 места
br-style BOARDROOM STYLE 59 места 33 места 26 места
c-style CLASSROOM STYLE 138 места 84 места 54 места
0-style O-SHAPE STYLE 71 места 36 места 35 места
t-style THEATRE STYLE 200 места 120 места 80 места
u-style U-SHAPE STYLE 96 места 53 места 43 места